Το σπήλαιο του Τζανή βρίσκεται στο οροπέδιο του ομαλού Χανίων. Έχει αρκετά μεγάλο μήκος ( 2.500 µ ) και 280μ βάθος και αποτελεί μία πολύ ενδιαφέρουσα περιήγηση.