Η πλατεία Αγοράς βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Χανίων και έχει τη φημισμένη Δημοτική Αγορά. Η Δημοτική Αγορά  βρίσκεται στα όρια της παλιάς και της νέας πόλης των Χανίων και άρχισε να κτίζεται το 1908 πάνω από τα υπολείμματα του προμαχώνα Piatta Forma. Το κτίσμα είναι σε σχήμα ελευθέρου σταυρού, επηρεασμένο από τα κτίρια της λεγομένης "εποχής του σιδήρου" του τέλους του 19ου αιώνα που χαρακτηρίζει τη βιομηχανική επανάσταση. Η Δημοτική Αγορά Χανίων είναι ένα τεράστιο κτίσμα  4.000 τ.μ., σε περιβάλλοντα χώρο 17.200 τ.μ.,  και θεωρείται η "καρδιά» της πόλης. Αποτελεί όχι μόνο κέντρο μεγάλης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και μια χειροπιαστή εικόνα του πως ήταν η Αγορά της Αρχαίας Ελλάδας. Το 1980, η Δημοτική Αγορά Χανίων χαρακτηρίσθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέο μνημείο.