Το φαράγγι των Δελιανών συνδέει τα Δελιανά του Δήμου Κολυμβαρίου με τα Μεσαύλια του Δήμου Βουκολιών.
Θα ξεκινήσετε τη διαδρομή παράλληλα με το ποτάμι και, στην πορεία, αρχίζουν να υψώνονται τα βράχια.